น้ำตกอีกวาซู

น้ำตกอีกวาซู

น้ำตกอีกวาซู เป็นน้ำตกที่ติดรอยต่อเส้นทางระหว่างประเทศทั้งสองประเทศทั้งคู่และคูหาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นี่จะได้ชมวิวน้ำตกแบบใกล้ชิดแบบขอบกันเลยด้วยความแรงของสายน้ำที่ไหลมาจนเกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี ความยาวกว่า 4 รายการสูงกว่า 269 ข้อผิดพลาดพื้นเมืองเรียกร้องสถานที่แห่งนี้ว่าอีกวาซูซึ่งแปลว่าสายน้ำอันยิ่งใหญ่เป็นภาษาของชนดังเดิมส่วนเรื่องความสวยนั้นไม่ต้องพูดเลยอยากให้ลองมาลอง ตัวเองดูจะได้รู้ว่าสมคมแค่ไหน

ประกอบไปด้วยน้ำตกน้อยใหญ่อีก 275 น้ำตกน้ำตกที่สูงที่สุดนั้นเรียกว่า Devil’s Throat ซึ่งสูงกว่า 80 ไมโครเมตรมีรูปร่างเหมือนเกือกม้าเป็นความลึกลงไปม่านน้ำขนาดใหญ่ที่กิ่งชะโงกให้เกิดจังหวัดขนาดเล็กเลยแม้แต่น้อยนี้ ยังถือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในกระแสและเพิ่มขึ้นสตรีมใหญ่ที่สุดในโลกโดยใหญ่กว่าน้ำตกไนแองการาประมาณ 30 เท่า

ปริมาณน้ำที่ไหลจากน้ำตกนั้นมีความแรงอย่างต่อเนื่องโดยผู้ตรวจประมาณ 1,500 ลูกบาซมิเตอร์ต่อไดซ์ขึ้นอยู่กับเวลาน้ำอาจจะไหลมากถึง 13,000 เมตรต่อวินาทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฝน เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมซึ่งมากพอที่จะเติมสระว่ายน้ำได้ถึง 5 สระ!

เนื่องจากน้ำตกแห่งนี้อยู่ในเขตป่าฝนในกระแสความไม่จริงเรื่องที่คุณจะสามารถพบกับเหล่านกทูแคนลิงหรือเสือจากัวร์ในระหว่างทางที่ไปน้ำตกต่างจากน้ำตกไนแองการาซึ่งรอบรอบ ไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นคาสิโนร้านอาหารร้านกาแฟสตาร์บัคส์ซึ่งทำให้น้ำตกอีกวาซูมีความเป็นธรรมชาติมากกว่า

กระแสรอบ ๆ น้ำตกจะเกิดละอองน้ำอยู่ตลอดเวลาและสรรเสริญดังไปไกลกว่า 24 บริษัท บนฝั่งต่างประเทศจะมองเห็นน้ำตกได้สงบและงาม แต่ทางฝั่งประเทศจะสามารถเข้าชมน้ำตกได้ใกล้กว่า

น้ำตกอีกวาซู

น้ำตกอีกวาซู

Iguazu Falls It is a waterfall that connects the two countries between the two countries and the booths of natural attractions.Here you can see a close-up view of the waterfall with the strength of the water flowing until it

forms a large waterfall. Length of 4 items, higher than 269, an error native calls this place Iguazu, which means the great river is the language of the

original people, and the beauty is without saying, I want you to try it. I can seem to know how good it is.


It consists of 275 waterfalls and the tallest waterfalls, called Devil’s Throat, which are more than 80 micrometers high, shaped like a horseshoe, deep

down to a large curtain of water that craggy, creating a small province. this It is also the largest and growing waterfall in the world, the largest stream in the world, about 30 times larger than Niagara Falls.

The amount of water that flows from the falls is consistently strong, with approximately 1,500 bazometers per dice, depending on time, the water

can flow up to 13,000 meters per second, especially during rain. It’s November to March, which is enough to fill up to 5 swimming pools!

As this waterfall lies in a rainforest, in the tides you can meet toucan, monkeys, or jaguars on your way to the falls. Unlike Niagara Falls, which

surrounds it. around With amenities such as casinos, restaurants, cafes, Starbucks, which makes Iguazu Falls more natural.

The current around the waterfall is constantly spraying and praises it far more than 24 companies. On the foreign side, the waterfall is beautiful and peaceful. But on the country side, you can get closer to the waterfall.

ขอบคุณสาระจาก : ฟ่ี่ฟ่า55

ติดตามสาระเพิ่มเติมได้ ที่นี่